५ एप्रिल, २०१९

पर्यावरणासह विकास हवा


४ टिप्पण्या:

  1. वृक्षतोड न करता विकास व्हावा, म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल राखता येईल.

    उत्तर द्याहटवा
  2. झाडे तोडली गेल्यास त्यापेक्षाही जास्त झाडे लावली जाणे गरजेचे आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  3. येंधेजी विकासासोबत पर्यावरणही हवे. हा आपण लिहिलेला मुद्दा योग्यच आहे.

    उत्तर द्याहटवा