२७ फेब्रुवारी, २०१८

मराठी बोली


घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळा


मराठी बोलीघोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळाच!२१ फेब्रुवारी, २०१८

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या


शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या


शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या१९ फेब्रुवारी, २०१८

शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी


सरकारने जनतेला न्याय द्या


शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावीसरकारने जनतेला न्याय द्यावा१६ फेब्रुवारी, २०१८

अराजकता भ्रष्टाचाराची


रस्ता दुरुस्त करा


अराजकता भ्रष्टाचाराचीरस्ता दुरुस्त करा
६ फेब्रुवारी, २०१८

स्ट्रीट लाईट गायब


साखळदंडाचा फास


स्ट्रीट लाइट गाटीब
साखळदंडाचा फास१ फेब्रुवारी, २०१८

चिनी दादागिरीला थोपवा; सीमा व्यवस्थापन प्रभावी हवे


फुटपाथवरील पार्किंग हटवा


फुटपाथवरील पार्किंग हटवाचिनी दादागिरीला थॊपवा; सीमा व्यवस्थापन प्रभावी हवे